Om Covid-19

 

Då Folkhälsomyndigheten (FHM) inför nya restriktioner den 23 december har vi i styrelsen beslutat att pausa all verksamhet tills vidare.

 

Vi är beredda att återupptaga undervisning och dans tillsammans så snart möjlighet ges.

 

Vi vill ju fortsätta att vara rädda om varandra!

För mer information: FHM hemsida