top of page

Om Covid-19

 

De flesta åtgärder mot COVID-19 upphör den 9 februari.

 

Vi återupptar därför vår verksamhet.

 

Vi vill att du skall vara vaccinerad för att deltaga i vår verksamhet.

För mer information: FHM hemsida

bottom of page