Tango Norteño

Ordförande

Eva Arvidsson

Kassör

Sara Sahlin

Sekreterare

Sara Mörtberg

 

Vice ordförande

Stoffel Kuenen

 

Ledamot

Jenny Hellgren

 

Ledamot

Staffan Svenmarker

 

Registeransvarig

Niklas Gustavsson

Kontakta styrelsen:  info@tangonorteno.se