Swish.jpg

Att göra inbetalningar till Tango Norteño.

Swish

Betala till 123 180 49 70 eller använd QR-koden. Kontrollera att mottagaren stämmer.

Notera också vad betalningen avser.

Bankgiro 

BG 855-7696