top of page

Double role weekend January 19-21, 2024
 
Dubbelrollshelg med Malin Backström i Umeå 19-21 januari 2024.
Välkommen till en spännande kurshelg med Malin från Stockholm! Oavsett om du redan upptäckt glädjen och möjligheterna med att dansa båda roller i tango, eller om du just börjat fundera på att ta steget och våga testa - detta är tillfället för dig. Malin är en inspirerande, pedagogisk och erfaren danslärare såväl som en av Nordens frontfigurer inom dubbelrollstangon. 

För att delta bör du känna dig bekväm på ett socialt dansgolv i minst en av rollerna. 
Workshop 1 (Fredag kväll) är öppen även för dig som vill dansa i din vanliga roll. 

 

Under helgen kommer det också att vara två kvällsmilongor i Umeå. 
 

Anmälan: stängt
 

 

Double role weekend with Malin Backström

in Umeå 19-21th January 2024.


Welcome to an exciting workshop weekend with Malin from Stockholm! Whether you already have discovered the joy and possibilities of dancing both roles in tango, or if you just started considering to give it a go - this is the opportunity for you.


Malin is an inspiring, pedagogic and experienced dance teacher as well as a driving force in the Scandinavian double role tango scene. 

To participate you ought to feel comfortable on a social dance floor in at least one role (leading or following). 
Workshop 1 (Friday evening) is open also to you who prefer staying in the role
you normally dance in.
 

There will be two evening milongas in Umeå during the weekend. 

Registration: closed

Schema/schedule:

 

FREDAG / FRIDAY 19/1

 

18:00-19:30 - WS 1 

Plats/Location: Umeå Folkets Hus

 

20:00-23:30 Milonga Magnolia

En trevlig traditionell milonga/A cozy traditional milonga
Plats/Location: Ordenshuset

LÖRDAG / SATURDAY 20/1

 

10:30-12:00 - WS 2
Plats/Location: Ordenshuset

 

13:30-15:00 - WS 3
Plats/Location: Ordenshuset

 

19:30-23:30 Mindre milonga - Milonguita

Plats: Kvarterslokalen kv Träsnidaren

SÖNDAG / SUNDAY 21/1

 

10:30-12:00 - WS 4
Plats/Location: Umeå Folkets Hus

 

13:30-15:00 - WS 5
Plats/Location: Umeå Folkets Hus

 


Workshops:

WS 1

”En vänlig intro  Lekfulla övningar i samspel, kreativitet och musikalitet.
“A friendly introduction”   Playful exercises in connection, creativity and musicality.

WS 2

Grundteknik 2.0 för båda roller  Vi lägger en gemensam grund för resten av helgen och nördar i detaljer kring hållning och axis, abrazo, olika nivåer av kontakt, spänning och avspänning, intention och svar, viktbyte och caminata.
Basic technique 2.0 for both roles  We find common ground for the rest of the courses and dig deeply into posture and axis, embrace and different levels of contact, tension and relaxation, intention and response, weight-change and caminata. 

WS 3

Spiraler & pivoter  Flera olika sätt att skapa pivoter, framåt- och bakåtochos. Vi jobbar framför allt parvis och försöker hitta en teknik för både förare och följare som kan göra rörelserna mer bekväma, avslappnade och stabila.
Spirals & pivots   Different ways to do pivots, forward- and backward ochos. We mostly work in couples to find a technique for followers and leaders that makes the movements more comfortable, relaxed and stable.

WS 4

Dubbeltempo med olika stegexempel. Vi tittar närmare på kommunikationen kring att initiera/bibehålla/avsluta dubbeltempot, och försöker hitta en kontakt som gör det möjligt att leka mer tillsammans till musiken.
Double-tempo with different steps. We look closer at communication for initiating, maintaining and ending the double tempo, and aim to find contact that enables us to play with the music together.

WS 5

Kors och korsat system (avancerad nivå). Att dansa i korsat system är ju något helt unikt för den argentinska tangon. Och så många möjligheter som öppnar sig när vi dansar i korsat system! Vi utforskar…
Cross and Cross system (advanced level). Dancing in the cross system is unique to argentinian tango. The amount of possibilities this creates! Let’s explore… 

Pris: 180 kr per WS.
Price: 180 SEK per WS.

 
 
 
bottom of page